logo
oficiálna stránka MEMO 2010
sk en

4. ročník Stredoeurópskej matematickej olympiády

MEMO 2010 sa bude konať na Slovensku od 9. do 15. septembra 2010. Súťaž jednotlivcov bude prebiehať 11. septembra v Strečne, obci blízko Žiliny. Súťaž družstiev bude 12. septembra na Žilinskej univerzite v Žiline.

Organizátori


Slovenská komisia
Matematickej olympiády

Jednota slovenských
matematikov a fyzikov

Združenie Trojsten

Žilinská univerzita

IUVENTA
Usporiadateľský výbor
Mgr. Peter Novotný, PhD.
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
prof. Ing. Ivo Čáp, CSc.
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
doc. RNDr. Pavel Novotný, CSc.
Mgr. Erika Trojáková
Úlohová komisia
RNDr. Tomáš Jurík, PhD.
Mgr. Ján Mazák, PhD.
Mgr. Peter Novotný, PhD.
Koordinátori
Bc. Jakub Beran
Mgr. Hana Budáčová
Peter Csiba
Mgr. Štefan Gyürki, PhD.
RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
Tomáš Kocák
Mgr. Martin Kollár PhD.
doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Bc. Ondrej Mikuláš
Bc. Michal Takács
Pedagogický dozor
Mgr. Veronika Bachratá
Martin Bachratý
Bc. Jakub Krchňavý
Bc. Lenka Trojaková
Bc. Martin Veselý

Finančná podpora

Logo

Formáty na stiahnutie: