logo
oficiálna stránka MEMO 2010
sk en

Oficiálny program MEMO 2010

účastnícivedúci
štvrtok, 9. sept.  ukáž detaily príchod, predstavenie účastníkov
piatok, 10. sept.  ukáž detaily exkurziazasadnutie jury
sobota, 11. sept.  ukáž detaily súťaž jednotlivcovzasadnutie jury
nedeľa, 12. sept.  ukáž detaily súťaž družstievkoordinácia
pondelok, 13. sept.  ukáž detaily voľný čas / exkurziazasadnutie jury / exkurzia
utorok, 14. sept.  ukáž detaily exkurzia, vyhlásenie výsledkov, banket
streda, 15. sept.  ukáž detaily odchody
štvrtok, 9. sept.
účastnícivedúci
príchody 08:45 – 19:45
večera 18:00 – 19:00
predstavenie družstiev 20:00 – 21:00
piatok, 10. sept.
účastnícivedúci
raňajky 08:00 – 08:30 07:30 – 08:00
zasadnutie jury 08:30 – 12:30
prehliadka hradu Strečno  ukáž detaily 09:00 – 12:00
obed 13:00 – 13:30 12:30 – 13:00
preklad zadaní 14:00 – 18:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
sobota, 11. sept.
účastnícivedúci
raňajky 08:00 – 08:30 07:30 – 08:00
zasadnutie jury 09:00 – 13:00
súťaž jednotlivcov  ukáž detaily 09:00 – 14:00
obed 14:00 – 14:30 13:00 – 13:30
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
nedeľa, 12. sept.
účastnícivedúci
raňajky 07:00 – 07:30 07:30 – 08:00
odchod do Žiliny 08:00
zasadnutie jury 08:45 – 09:45
súťaž družstiev  ukáž detaily 08:45 – 13:45
koordinácia 10:00 – 13:30
obed 13:30 – 14:00
odchod zo Žiliny 14:00
obed 14:30 – 15:00
koordinácia 14:30 – 18:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
koordinácia 19:30 – 22:00
pondelok, 13. sept.
účastnícivedúci
raňajky 08:00 – 08:30 07:30 – 08:00
zasadnutie jury 08:30 – 10:00
obed 13:00 – 13:30 12:30 – 13:00
odchod do Bariérovej 14:30
plavba plťami  ukáž detaily 15:00 – 16:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
utorok, 14. sept.
účastnícivedúci
raňajky 07:30 – 08:00 07:00 – 07:30
odchod do Malej Fatry  ukáž detaily 08:30
prechod tiesňavou  ukáž detaily 09:30 – 12:00
Jazda lanovkou  ukáž detaily 13:00 – 15:00
návrat do Strečna 16:00
vyhodnotenie 18:00 – 19:00
slávnostná večera 19:00 – 20:00
streda, 15. sept.
účastnícivedúci
raňajky 07:00 – 08:30
odchody 07:00 – 15:30